Welkom op de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) pagina van Oost- West- en Middelbeers

Door middel van dit Blog willen we U voorstellen aan onze Beerse Missionarissen en het een en ander vertellen over hun werkzaamheden. Bovendien is het een middel om U op de hoogte te houden van alle acties, die gevoerd worden om deze mensen financieel te steunen.

Activiteiten 2014:

Op donderdagmiddag 6 februari weer kienen voor de "Beerse Missionarissen" in de zaal van café-restaurant "De Zwaan" Hoogdijk 32, in Middelbeers. Aanvang 13.30 uur.

De Vastenactie zal dit jaar onze 3 projecten in Indonesië steunen. De informatieavond over de projecten is op maandag 10 maart om 19.30 uur in De Enck in Oirschot.

Op de tweede zondag in oktober (12 oktober), zal er weer een kleding/speelgoedmarkt gehouden worden in de zaal van café-restaurant "De Zwaan".


donderdag 27 augustus 2009

Project Zr. Helena Rekoert

Sociaal project Ësperança e Vida (Hoop en Leven)

Dit project komt voort uit bezorgdheid met de opgroeiende jeugd in deze wijk.
De wijk ligt in de gemeente Ribeirão das Neves, een agglomeraat van arme huizen, de meeste gelegen in heuvelachtig terrein, waar verharde wegen en asfalt sporadisch zijn. De Oirschotse zuster Helena Rekoert heeft hier XXX jaar gewerkt en is nog steeds zeer betrokken bij het wel en wee van haar mensen.
De meeste huizen zijn door de bewoners zelf opgetrokken. In theorie bestaan er voorzieningen, zoals riolering, waterleiding, vuilophaaldienst. Jammer genoeg komt er op veel plaatsen in de praktijk weinig van terecht.
Binnen deze uitgestrekte gemeente ligt ook een grote Penitentiaire Inrichting. Het komt meermalen voor dat gevluchte gevangenen zich schuilhouden in de gemeente.

Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn basisscholen: 8 jaar basisonderwijs. Wie verder wil studeren, is afhankelijk van duur busvervoer.

Het is toe te juichen, dat binnen de krottenwijk “Bispo de Maura” het idee geboren is, een bestaand gemeenschapshuis aan te passen voor activiteiten mét en ten behoeve van de opgroeiende jeugd! Het bedoelde huis staat geregistreerd op naam van de parochie. Het is door bewoners gebouwd, als “werk voor de gemeenschap”, in weekends en vrije dagen. (veel bewoners van de krottenwijken werken als laag opgeleiden in de bouw, maar de pientere onder hen, worden “bouwers”).
Er wordt dus geen huur betaald voor het gebruik, de vaste lasten zijn echter zeer hoog, en de inkomsten laag, zowel de bijdragen van de parochie als die van de plaatselijke bevolking.

Via de activiteiten van het project hoopt men de jeugd de noodzakelijke aanvulling te bieden op het magere leerplan van de staatsscholen, vooral op het gebied van gewoonten van gezondheid en hygiëne, preventie voor gevaarlijke besmetting (SOA)
Bovendien:
- een aanvulling op de voeding in deze groeiperiode;
- tandhygiëne in een kleine tandheelkundige kliniek van de Parochie.
- groepen voor muziek, theater, capoeira (straatdansen), handenarbeid
- vergaderingen, familiecontacten…
- samenwerking met soortgelijke instellingen
- de jeugd een zodanige vorming geven, dat het zelfvertrouwen kan ontstaan en groeien; het kan leiden tot een betere aanpassing in de samenleving.
- de verhoogde kwaliteit van de vorming kan leiden tot een betere kans op verdere studie en tot kwaliteit van leven.
- beroepsvoorlichting en training in de eigen omgeving.

BESCHIKBARE RUIMTE.

Het bestaande huis “Moeder en Kind Huis” bestaat al zeker 20 jaar en heeft een ware geschiedenis achter de rug. Ooit aangekocht als een “skelet in aanbouw” is door de mensen uit de eigen gemeenschap uitgegroeid tot een stevig huis met souterrain begane grond en nog 2 verdiepingen.
Ingebouwd tussen de krotten en armelijke woningen, heeft het geen mogelijkheid tot uitbreiding met sportveld of dergelijks.
Het heeft al die tijd dienst gedaan voor catechese, activiteiten van het “Moeder en Kind Pastoraat”, naailessen, handwerk- en handenarbeidactiviteiten.
Als het huis de nieuwe bestemming kan krijgen, zullen de overige activiteiten verplaatst worden naar een ander –bescheidener- huis van de gemeenschap, gelegen in het andere gedeelte van dezelfde wijk.

Er zal gewerkt worden met beroepskrachten, op vrijwillige basis werkend. In uiterste noodzaak zal tot aanstelling worden overgegaan.
De Parochie “Imaculada Conceição “ is groot en beschikt over een groot aantal edelmoedige mensen, die zich beschikbaar willen stellen als vrijwilligers. Allen zien de noodzaak van dit jeugdwerk in.
Er wordt op gewerkt, al in dit jaar – 2009- met de voorbereidingen te starten, dit vanwege de urgentie van dit project

Voor het nieuwe plan met de jeugd, “Hoop en Leven” wil men door verbouwing komen tot:
- een ruimte voor dans en lichaamsbeweging
- een ruimte voor lezingen,
- keuken, eetruimte, provisie- en voorraadruimte, toiletten,
- ruimte voor informatica, dvd, video
- kleinere ruimten voor persoonlijke gesprekken en administratie.
- kleine tandheelkundige kliniek (aanwezig in de parochie).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten