Welkom op de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) pagina van Oost- West- en Middelbeers

Door middel van dit Blog willen we U voorstellen aan onze Beerse Missionarissen en het een en ander vertellen over hun werkzaamheden. Bovendien is het een middel om U op de hoogte te houden van alle acties, die gevoerd worden om deze mensen financieel te steunen.

Activiteiten 2014:

Op donderdagmiddag 6 februari weer kienen voor de "Beerse Missionarissen" in de zaal van café-restaurant "De Zwaan" Hoogdijk 32, in Middelbeers. Aanvang 13.30 uur.

De Vastenactie zal dit jaar onze 3 projecten in Indonesië steunen. De informatieavond over de projecten is op maandag 10 maart om 19.30 uur in De Enck in Oirschot.

Op de tweede zondag in oktober (12 oktober), zal er weer een kleding/speelgoedmarkt gehouden worden in de zaal van café-restaurant "De Zwaan".


vrijdag 13 april 2012

De bibliotheek in Oyugis - Kenia

Net als veel andere ontwikkelingslanden heeft Kenia een jonge bevolking. Bijna de helft van alle inwoners is jonger dan vijftien jaar. Lange tijd ging een groot deel van deze jongeren niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet konden
betalen of omdat kinderen moesten helpen in de huishouding of bij het werken op het land.
Een groot deel van de bevolking kan daardoor niet lezen of schrijven. Dit analfabetisme is een van de grootste belemmeringen voor een verdere ontwikkeling van het land. De regering van Kenia probeerde dit probleem op te lossen door sinds
2003 geen schoolgeld meer te vragen. Nu konden veel meer kinderen de basisschool bezoeken.
Sinds 2008 wordt er ook voor het secondair onderwijs geen schoolgeld meer geheven.
Deze op zich positieve initiatieven betekenen niet dat het onderwijs gratis is.
De scholen krijgen per jaar een zeker bedrag van de overheid, dat in het begin van het schooljaar wordt overgemaakt en moet volstaan om de leraren te betalen, de administratie, het onderhoud aan de gebouwen en klassikale activiteiten.
De ouders blijven betalen voor het middagmaal, het schooluniform, materialen, sportkleding en een ouderbijdrage.
In Kenia moet 22,8 % van de mensen rondkomen met minder dan een dollar per dag. Studieboeken kopen voor hun kinderen is voor de gemiddelde Keniaan geen optie.

Frater Kees Hems, afkomstig uit Middelbeers, is al in 1981/‟82 op eigen initiatief begonnen met het opzetten van een bibliotheek in Mosocho, toen hij les gaf op St. Patrick‟s en Soko primary school.
Hierdoor kregen de leerlingen van de scholen de kans om buiten de schooluren te studeren. De boeken die op de scholen, in onvoldoende mate, aanwezig waren, konden niet mee naar huis worden genomen.
Het uitlenen van boeken werd al snel een halt toegeroepen omdat er teveel boeken verdwenen. De bibliotheek werd bepaalde uren opengesteld, vooral in het weekend, om leerlingen de kans te geven te studeren. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.
Later heeft frater Kees Hems in Oyugis een bibliotheek opgestart in een houten gebouwtje, bedekt met golfplaten. Hier had de bibliotheek, niet direct verbonden aan een bepaalde school, een regionale functie en stond open voor leerlingen van alle scholen. Het houten gebouwtje in Oyugis was op zaterdag en zondag telkens goed bezet. Een honderd lezers was geen uitzondering en je kon er een speld horen vallen.
Nadat de bibliotheek, inclusief de inhoud, door brand werd verwoest, is er een nieuw stenen gebouw opgetrokken.

Toen de regering besliste dat het onderwijs „vrij‟ werd en er dus geen schoolgeld meer werd gevraagd veranderde de situatie nauwelijks. Ook nu hadden de scholen geen geld om voldoende boeken te kopen. Het bibliotheekwerk van frater Kees Hems voorziet daardoor nog steeds in een behoefte. Door de ontwikkelingen van computer en internet, waarvoor op dorpsschooltjes helemaal geen geld is, wordt de bibliotheek alleen maar belangrijker.

De bibliotheek, inmiddels in een nieuw stenen gebouw, biedt niet alleen de gelegenheid om te studeren, om de studieboeken die op school worden gebruikt in te zien, om ontspannende lectuur te lezen, maar heeft zich nu ook gericht op de wereld van de computer.
Behalve een uitgebreide verzameling boeken, die door het veelvuldig gebruik aan slijtage onderhevig zijn, beschikt de bibliotheek ook over een computerlokaal met enkele computers met internetverbinding, die gebruikt kunnen worden. Bovendien worden er cursussen gegeven om de leerlingen wegwijs te maken op de computer.

Het in stand houden van een bibliotheek kost geld. Wanneer de overheid beslist dat er nieuwe studieboeken gebruikt gaan worden in de scholen, moet de bibliotheek deze ook kunnen bieden. Door het veelvuldig gebruik van boeken zijn ze sterker aan slijtage onderhevig. Ondanks het feit dat er goed toezicht is, verdwijnt er soms een boek.
De aanschaf en het onderhoud van de computers kosten geld. Het nog vrij nieuwe gebouw heeft af en toe een likje verf nodig.

Daarnaast is er geld nodig voor salarissen. De bibliotheek wordt gerund door een bibliothecaris, John Omondi, die dit al jarenlang tot volle tevredenheid doet. Hij wordt bijgestaan door een assistente. Voor het computergedeelte, les geven en onderhoud, is een deskundige aangetrokken.
Frater Kees Hems is de coördinator die met de bibliotheekstaf overlegt, beslissingen neemt en de financiën beheert.

Met een bijdrage van de Vastenactie kan de bibliotheek een belangrijke impuls krijgen om het aanbod op het gebied van boeken en computerapparatuur en –kennis voor de leerlingen rond Oyugis op peil te houden.

Organisatie
Frater Kees Hems CMM Oyugis
Kenia

Contactpersoon Antoinette Stalpers De Venne 9
5091 BX Middelbeers tel: 013 5141930
e-mail: astalpers@gmail.com

Bank
RABO
Bankrekeningnummer: 13.38.54.310
T.n.v. C.J.H. Hems
Middelbeers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten