Welkom op de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) pagina van Oost- West- en Middelbeers

Door middel van dit Blog willen we U voorstellen aan onze Beerse Missionarissen en het een en ander vertellen over hun werkzaamheden. Bovendien is het een middel om U op de hoogte te houden van alle acties, die gevoerd worden om deze mensen financieel te steunen.

Activiteiten 2014:

Op donderdagmiddag 6 februari weer kienen voor de "Beerse Missionarissen" in de zaal van café-restaurant "De Zwaan" Hoogdijk 32, in Middelbeers. Aanvang 13.30 uur.

De Vastenactie zal dit jaar onze 3 projecten in Indonesië steunen. De informatieavond over de projecten is op maandag 10 maart om 19.30 uur in De Enck in Oirschot.

Op de tweede zondag in oktober (12 oktober), zal er weer een kleding/speelgoedmarkt gehouden worden in de zaal van café-restaurant "De Zwaan".


vrijdag 13 april 2012

Triest Trainings Centre – Zuid Afrika

ikaAlgemene doelstelling is: het in de spiritualiteit van de Broeders van Liefde aanbieden van begeleid wonen en dagopvang aan verstandelijk gehandicapten, het met hen werken aan het vinden van een eigen plek in de samenleving en het aanspreken van de overheid op hun verantwoordelijkheid.

Het „Triest Training Centrum‟ organiseert voor haar cliënten met een verstandelijke beperking, een ABET(Adult Basic Education and Training)-programma of eenvoudig gezegd een alfabetiseringsprogramma waarbij de schoolse vaardigheden van lezen, rekenen en schrijven worden onderhouden en verder ontwikkeld, zowel voor eigen mensen van het centrum als voor laag geschoolden uit de omgeving. Deze opleiding verloopt via een computerprogramma, waardoor de cursisten op hun eigen ritme de lessen kunnen afwerken met behulp van een officieel erkende begeleider. De cliënten worden eerst getoetst op hun kennis om het niveau te kunnen bepalen waar zij kunnen starten in het programma. De cursisten tonen zich erg enthousiast omdat het programma zo opgesteld is dat zij 100 % slaagkansen hebben alvorens verder kunnen. Dit computerprogramma werd doorgegeven aan andere gelijkaardige centra in de omgeving en aan plattelandsscholen om nog meer mensen te alfabetiseren.

Voor het organiseren van dit programma moet het „Triest Training Centrum‟ langs
allerlei wegen geld zien bijeen gebracht om dit programma verder te kunnen organiseren, gezien het lokale Departement
„Sociale Welfare‟ hiervoor geen subsidies toekent. Dit programma heeft reeds zijn nut bewezen in het ondersteunen van cliënten die op de open arbeidsmarkt terecht komen en voldoende geschoold zijn in het Engels en de basisvaardigheden van taal, rekenen, schrijven beheersen, waardoor eenvoudige taken in de werk- en thuissituatie kunnen uitgevoerd worden, wat een belangrijke stap betekent in hun integratie in het gewone leven.
Om deze levensbelangrijke ondersteuning in de voorbereiding tot integratie in de leef- en werksituatie voort te kunnen zetten is er financiële hulp hard nodig. De kosten bedragen 2500 Rand of 250 € per cursist per niveau, op basis van de kennis van de Engelse taal. Een vijftigtal cursisten worden op dit ogenblik getraind.

Organisatie
Triest Training Centre, Brothers of Charity c.o. Ms. Janis Reichhardt
cnr Elm street and Poppy Avenue
Flamwood Walk
Klerksdorp 2572
South Africa

Contactpersoon Br. Jos Mathijssen Broeders van Liefde Aalsterweg, 289
5644 RE Eindhoven tel: 040 2141600
e-mail: jos.mathijssen.fc@fracarita.org

Fam van Hersel van Brunschot
Spoordonkseweg 134
5688 KE Oirschot tel: 0499 571728

Bank
RABO
Bankrekeningnummer: 10 11 07 161
T.n.v. Provincialaat Broeders van Liefde
Eindhoven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten