Welkom op de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) pagina van Oost- West- en Middelbeers

Door middel van dit Blog willen we U voorstellen aan onze Beerse Missionarissen en het een en ander vertellen over hun werkzaamheden. Bovendien is het een middel om U op de hoogte te houden van alle acties, die gevoerd worden om deze mensen financieel te steunen.

Activiteiten 2014:

Op donderdagmiddag 6 februari weer kienen voor de "Beerse Missionarissen" in de zaal van café-restaurant "De Zwaan" Hoogdijk 32, in Middelbeers. Aanvang 13.30 uur.

De Vastenactie zal dit jaar onze 3 projecten in Indonesië steunen. De informatieavond over de projecten is op maandag 10 maart om 19.30 uur in De Enck in Oirschot.

Op de tweede zondag in oktober (12 oktober), zal er weer een kleding/speelgoedmarkt gehouden worden in de zaal van café-restaurant "De Zwaan".


vrijdag 13 april 2012

Het Oyugis Integrated Project - Kenia

Het Oyugis Integrated Project (OIP) is een kleinschalig, geïntegreerd anti-AIDS- project in Oyugis, Kenia.
Het OIP is een initiatief van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (de fraters van Tilburg), en wordt ondersteund door de Stichting OIP- Nederland.
De leiding van het project is in handen van frater Leo van de Weijer, die met zijn managementteam, dat verder uit Kenianen bestaat, het project aanstuurt.

Het provinciestadje Oyugis ligt in het westen van Kenia, bij het Victoriameer. AIDS is er volksziekte nummer 1. Armoede is, deels ten gevolge daarvan, een algemeen verschijnsel.
Er is geen industrie in het gebied. Mensen zijn voornamelijk zelfvoorzienend bezig met het verbouwen van groenten, het houden van wat vee of een klein bedrijfje als fietsenhersteller, timmerman, automonteur, kapper, naaister, of een handeltje op de markt.

Jonge mensen, die in de kracht van hun leven het land zouden moeten opbouwen, overlijden aan AIDS. Ten gevolge van de vele sterfgevallen blijft vruchtbaar land onbewerkt liggen. De samenleving valt uit elkaar. Kinderen blijven alleen achter, als ze geluk hadden worden ze opgevangen door een oom of tante. Vaker is het een oude oma die de kracht moet zien op te brengen om voor haar kleinkinderen te zorgen. Het gebeurt ook dat een van de oudste kinderen de moederrol overneemt, van school thuisblijft en haar best doet om dagelijks een maaltijdje voor haar broertjes en zusjes klaar te maken, hen naar school te sturen en op te voeden.

De Fraters van Tilburg zijn in 1996 een project gestart om o.a.
- AIDS te bestrijden door het geven van voorlichting, vooral door AIDS- patiënten zelf.
- landbouwvoorlichting te geven zodat mensen (ook kinderen) in staat zijn zelf voedsel te verbouwen of melk- en kleinvee te houden.
- medische zorg op te zetten: een polikliniek met apotheek, het begeleiden van mensen die een aidstest willen doen, het begeleiden van mensen die AIDS- remmers krijgen en het opzetten van een thuiszorgorganisatie met 120 vrijwilligers.
- kinderen in de gelegenheid te stellen om naar school te gaan door het verstrekken van schooluniformen en/of schoolgeld.
- noodhulp te verlenen in geval van voedseltekort of bij het herstellen van hutten
- microkredieten te verlenen zodat mensen een eigen handeltje kunnen opzetten zodat ze in eigen behoeften kunnen voorzien.

Een groot deel van de activiteiten van het OIP zijn de laatste jaren gericht op samenlevingsopbouw: het herstellen en verstevigen van de samenleving.
Mensen met vergelijkbare problemen, die bij elkaar in de buurt wonen, worden tot een groep geformeerd, die wordt begeleid en gestimuleerd om gezamenlijk de problemen onder ogen te zien, te benoemen, prioriteiten te stellen en naar oplossingen te zoeken. Het doel van het OIP is om deze groepen zelfstandig te laten functioneren. Ze kiezen dan ook een eigen bestuur, worden officieel ingeschreven

als self-help-groups bij de lokale overheid en openen een gezamenlijke bankrekening.
Zo zijn er
- groepen van aids-patiënten, verzwakt door de ziekte, nagewezen of verstoten door de omgeving
- groepen van grootouders: oudere mensen die hun eigen kinderen verloren hebben aan aids, die nu geconfronteerd worden met de zorg voor de achtergebleven weeskinderen
- groepen jeugdige alleenstaanden, die niet meer kunnen terugvallen op familieleden, afgesneden zijn van hun roots en daardoor niet de vorming en kennis van ouders of grootouders meekrijgen om zich staande te houden in de samenleving, laat staan een positieve bijdrage daaraan te leveren
- groepen van „boeren‟, mensen die het land bewerken of vee houden om in
hun onderhoud te voorzien.

Deze groepen komen op gezette tijden bij elkaar om te luisteren naar elkaar: problemen en successen te delen, oplossingen aan te dragen (elkaar helpen met het bewerken van het land of met de oogst), door gezamenlijke activiteiten (landbouw, handwerk) op te zetten waardoor een groepsinkomen ontstaat, waarvan het geld op de bank wordt gezet en door de leden kan worden geleend.

Een bijdrage van de Vastenactie is heel welkom. De besteding van het geld gebeurt in overleg met het managementteam van het OIP in Kenya, het Generaal Bestuur van de Fraters CMM en de Stichting OIP-Nederland.
website: www.oip-nederland.nl e-mail: info@oip-nederland.nl

Organisatie
Frater Leo van de Weijer CMM Oyugis
Kenia

Contactpersoon
Christianne en Henk van de Wal
Wilhelminakade 10
5688 EK Oirschot tel: 0499 571174
e-mail: h.wal13@chello.nl

Bank
Bankrekeningnummer 57.16.77.290
T.n.v. Stichting Oyugis Integrated Project
Uden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten