Welkom op de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) pagina van Oost- West- en Middelbeers

Door middel van dit Blog willen we U voorstellen aan onze Beerse Missionarissen en het een en ander vertellen over hun werkzaamheden. Bovendien is het een middel om U op de hoogte te houden van alle acties, die gevoerd worden om deze mensen financieel te steunen.

Activiteiten 2014:

Op donderdagmiddag 6 februari weer kienen voor de "Beerse Missionarissen" in de zaal van café-restaurant "De Zwaan" Hoogdijk 32, in Middelbeers. Aanvang 13.30 uur.

De Vastenactie zal dit jaar onze 3 projecten in Indonesië steunen. De informatieavond over de projecten is op maandag 10 maart om 19.30 uur in De Enck in Oirschot.

Op de tweede zondag in oktober (12 oktober), zal er weer een kleding/speelgoedmarkt gehouden worden in de zaal van café-restaurant "De Zwaan".


donderdag 23 januari 2014

Verstrekking van extra voeding aan Kleuter en Lagere Scholen in Dorpen rond Sintang


Piet van Hoof

Plaats: Sintang, West Borneo


 Achtergronden:

De economische ontwikkelingen die al diverse jaren plaats vindt, verandert wel het consumptie patroon, maar heeft feitelijk weinig invloed op de voedselkwaliteit en heeft ook weinig invloed op de lokale landbouw ontwikkeling. Ook diverse gewoontes spelen een rol, onder andere meestal geen ontbijt in de morgen voor het naar school gaan. Dikwijls zie je kinderen ook hier in Sintang naar school gaan met een plastic zakje ranja en een rietje. Op scholen zijn veelal snoep winkeltjes die allerlei zoetigheid verkopen en de ouders vinden het mogelijk makkelijker een paar roepia mee te geven aan hun kind(eren). Het gevolg is nauwelijks enige controle op wat het kind aan voedsel op-in–neemt. Een en ander resulteert in avitaminosen, slechte groei van het kind dat veelal ook bloot gesteld is aan worm infecties, malaria en andere aandoeningen.

Doel van dit project:
 
Aan 300 kinderen verstrekken van melk, bonen, soep en kippensoep, (een soort erwtensoep, die verrijkt wordt met kippen vlees). Een maaltijd die extra eiwitten en energie bevat, waardoor ontwikkeling van kinderen enigszins kan verbeteren.
 De voedselverstrekking vindt 2 maal per week plaats. Op jaarbasis is dat dus 104 maal. D.w.z. dat voor 300 kinderen op jaarbasis 31.200 maaltijden worden versterkt.
 
Voedsel productie in dorpen rond Sintang.

 Achtergronden:

De economische activiteiten in district Sintang o.a. agro industrie voornamelijk oliepalm plantages, mijnbouw, houtkap etc., dragen nauwelijks bij om de lokale voedselproductie op te voeren en te intensiveren. Hulpprogramma’s van de overheid zoals het verstrekken van goedkope rijst en voor de armsten een geld bedrag van ca. 12 euro (150.000 rupiah) voor een aantal maanden dragen ook niet echt bij voor de verbetering van zelfvoorziening. Eventuele hulp van de Vastenaktie zouden we willen gebruiken om voor een beperkte groep mensen de voedselproductie op eigen velden te verbeteren.

Doel:
Een aantal gezinnen en dan voornamelijk via de vrouwen, die in de dorpen veelal het voortouw nemen in de voedselproductie, te voorzien van middelen om de productie te verbeteren. We denken aan een groep van maximaal 10 vrouwen die van deze middelen gebruik kunnen maken. (De dorpen Pakak en Penyerenang hulu zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen).

De uitvoering omvat het verstrekken van herbiciden, voor de onkruidbestrijding, het verstrekken van kunstmest en eenvoudige handwerktuigen, een bescheiden hoeveelheid zaai en plant materiaal.

Wat betreft de werktuigen willen we voor een groep van 10 deelnemers 2 rug-spuiten aanschaffen, die in de groep gebruikt worden. Veelal wordt het spuiten van herbiciden gedaan door jonge mannen die daar een daggeld voor krijgen. Dit is in de begroting opgenomen, als een contant geld bedrag.

Door het gebruik van herbiciden wordt het branden van velden min of meer overbodig en blijft er meer organische materiaal in en op de grond. Het gebruik van kalk en andere primaire meststoffen als Nitrogeen Fosfaat en Kalium zal de zuurgraad van de grond en de vruchtbaarheid enigszins verbeteren. Veelal is de grond hier erg onderhevig aan erosie door de zware regenval.

Eenvoudige werktuigen als een schoffel, een hark een steekschopje om wortels door te steken, een handbijl en handcultivator, voor de primaire grond bewerking. Traditionele velden zijn dikwijls bezaaid met resten boom wortels, waardoor een intensieve grond bewerking zeer moeilijk is. Tegelijkertijd wordt door overmatige bewerking de erosie en uitspoeling van de toplaag bevorderd.
 
Aan deelnemers worden de voornoemde materialen verstrekt, alleen het loon voor bespuiten met herbiciden wordt contant uitbetaald.

Zaden voor rijst, en groenten, worden door de deelnemers zelf geregeld, alleen mais en bonen worden verstrekt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten